Muuseumi eksponaadiks mõeldud seadmed võimaldavad paremini mõista raadioside arengut.