Elektroonika arendus

SP Engineers OÜ loob asjade interneti (Internet of Things – IoT), elektroonika ning tarkvara valdkonna tooteid ning nendega kaasnevaid rakendusi. Pakume erinevaid tööstuse automatiseerimise ning kvaliteedikontrolli lahendusi. Analüüsime põhjalikult Teie tooteideed ja vajadusi ning valime kõige sobilikumad tehnoloogiad töökindla ja kasutajasõbraliku toote loomiseks. Oleme loonud riist- ja tarkvaratooteid aastast 2014. Meie pikaaegne insenerikogemus ja hilisem tootmistugi võimaldab viia Teie ideed kiirelt reaalsuseni.

 

Elektroonikaseadmete riistvara arendus
 • Laiatarbe elektroonikaseadmed
 • Tööstuslikud test-, juht- ja mõõteseadmed
 • IoT seadmed
 • Kaasaskantavad seadmed
 • Töötavad aku, päikesepatareide või võrgutoitel
 • Ühe ja mitmekihilised trükkplaadid (PCB-d)
 • Puuteekraani, nuppude, mobiilirakenduse ning serveripõhised seadmete juhtlahendused
 • Korpuste loomine (3D print, valuvormide põhised korpused, valmiskoprused)
 • Kogemused tööstuslike testseadmete, meditsiiniseadmete ja laiatarbe elektroonikaseadmete loomisel
Tarkvara arendus
 • Riistvarapõhise tarkvara arendus (embedded software)
 • iOS ja Android mobiilirakendused, mis suhtlevad seadmetega Bluetooth, Wifi, Interneti või NFC teel
 • Veebipõhised administreerimisliidesed ja dashboardid seadmete ja kasutajate haldamiseks
Elektroonikaseadmete tootmine
 • Vajaliku dokumentatsiooni loomine sertifikaatide (nt. CE) taotlemiseks
 • Toote tükilehe (Bill of Materials – BOM) koostamine ja tarneahela ülesse ehitamine
 • Tootmise korraldamine ning garantiitugi – edastage meile soovitud tükikogus ning tarnime tooted otse Teie klientidele
Tehtud projektid
Nutikas linnusöögimaja

Akutoitel töötav linnusöögimaja tuvastab linnu saabumise ning teeb  linnust pildi, mis laetakse üle Wifi serverisse. Pildilt tuvastakse linnuliik ja kuvatakse info mobiilirakenduses. Terade andur teavitab kasutajat lõppema hakkavast söödast.

IIRIS soolateraapia seade

Puuteekraaniga halogeneraator võimaldab kodustes oludes läbi viia soolateraapia seansse.

Konteinerlahenduse automaatikasüsteemi analüüs
Alarõhu monitooringu seade ehitusobjektile

Ehitusobjektidel alarõhu monitoorimiseks mõeldud seade. GSM side vahendusel edastatakse mõõteandmed serverisse, kust saab jälgida mõõtetulemusi. Seadme konfigureerimine toimub mugavalt mobiiltelefoni vahendusel.

IoT lahendus niiskusemõõtjale

NBIoT-l baseeruv andmeside lahendus teede ning põldude monitoorimiseks mõeldud niiskusemõõtjale. Optimeeritud akutarbega NBIoT moodul suhtleb serverirakendusega, kust on võimalik näha detailset mõõteinfot.

Kaabliühenduste tester

Kaabliühenduste takistust ning õigsust kontrolliv kaablitester tööstusesse. LED indikaatorid vigastest ühendustest teavitamiseks

Jälgimislahendused logistika sektorisse

Kompaktsed trackerid raporteerivad oma asukohast eeldefineeritud ajaintervalli tagant. Akutoitel töötavad trackerid on optimeeritud voolutarbega, mis tagab nädalatepikkuse tööea. Veebipõhisest kasutajaliidesest näeb trackerite teekonda kaardilt.

Laserpojektor õmbluslõigetele

Laserprojektor kuvab kangale mobiilirakendusest valitud lõikejooned, mille abil saab kasutaja riidelõike välja lõigata.

Positsioneerimise lahendus siseruumidesse

Nutikasse kodusse mõeldud BLE Beaconitel baseeruv positsioneerimislahendus võimaldab mobiiltelefoni asukoha määrata toa täpsusega.

Ralli ajavõtusüsteem

Suure LED ekraaniga ralli ajavõtusüsteem registreerib võistlejaid laserkiire abil. Windowsi-põhine tarkvara võimaldab lihtsalt ajaarvestust pidada.

Hertzi ja Marconi seadmete replikad

Muuseumi eksponaadiks mõeldud seadmed võimaldavad paremini mõista raadioside arengut.

Köögi energiatarbe stend

TTÜ muuseumi jaoks loodud köögi energiatarvet illustreeriv väljapanek.

Elektrikvaliteedi analüsaator
Alalisvoolu harjavaba mootori driver
Puutetundlik valgus- ja muusikainstrument
Autoistme kontroller
Meie oskused
Elektroonika toodete arendus
 • Pakume Internet of Things (IoT) täislahendusi, mis sisaldavad nii elektroonikaseadmete riistvara kui ka tarkvara. Kasutame kõige kaasaegsemaid tehnoloogiaid (NBIoT, Sigfox, LTE-M, Wifi, 2G/3G/4G, ...)
 • Pakume trükkplaadi disaini, analüüsi ja optimeerimise teenuseid
 • Loome valmismoodulitel baseeruvaid prototüüptooteid, mille abil saab kiiresti ja kuluefektiivselt valideerida toote/idee sobivust
 • Loome masstootmisküpseid elektroonikatooteid koos kõige vajaliku dokumentatsiooniga CE ja muuks vajalikuks sertifitseerimiseks
 • Teostame elektrotehnilisi arvutusi ja analüüs
 • Tegeleme 3D modelleerimise ning 3D-printimiseks sobivate jooniste loomisega. Omame kogemust mitme CAD joonestus - ja modelleerimistarkvaradega (Altium Designer, Eagle, SolidWork, COMSOL)

Tutvu meie poolt loodud elektroonikaseadmetega siin.

Tarkvaraarendus
 • Pakume Internet of Things (IoT) täislahendusi, mis sisaldavad nii elektroonikaseadmete riistvara ja tarkvara, serverirakendust ning lõppkasutaja rakendusi veebis ja mobiilis
 • Loome tarkvara erinevatele prototüüpimisplatvormidele (Arduino, Raspberry Pi, ARM)
 • Valmistame mobiilirakendusi Android ja iOS platvormidele nii native (Kotlin, Swift) kui ka cross-platvorm raamistikega (React Native, Flutter). Tutvu meie poolt loodud mobiilirakendustega siin.
 • Ehitame veebi- ja serverirakendusi vastavalt kliendi vajadustele (React, Angular, NodeJS, Laravel)
 • Meie insenerid on suutelised looma teile lahendusi mitmekesiste tehnoloogiliste lahenduste abil
  • Programmeerimiskeeltest kasutame C/C++, C#, Swift, PHP, Python, microPython, Java, Javascript, Assembler
  • Operatsioonisüsteemidest omame kogemusi FreeRTOS, ARM Linux, Debian, Windows
  • Programmeeritavatest prototüüpimisplatvormidest ja kontrolleritest leiama sobiliku ARM, AVR, PIC, Arduino, Raspberry Pi, ESP8266, Nordic BLE, Pycom seast