Tehtud tööd

Skeemipesa / SP Engineers OÜ on riistvara ja tarkvara arendusteenuseid pakkunud alates 2014.-st aastast. Alljärgnevalt võib saada ülevaate mõnedest meie projektidest elektroonika riistvara, IoT, tarkvara ning masinnägemise valdkonnas.

Elektroonika ja IoT
Nutikas linnusöögimaja

Akutoitel töötav linnusöögimaja tuvastab linnu saabumise ning teeb  linnust pildi, mis laetakse üle Wifi serverisse. Pildilt tuvastakse linnuliik ja kuvatakse info mobiilirakenduses. Terade andur teavitab kasutajat lõppema hakkavast söödast.

IIRIS soolateraapia seade

Puuteekraaniga halogeneraator võimaldab kodustes oludes läbi viia soolateraapia seansse.

Konteinerlahenduse automaatikasüsteemi analüüs
Alarõhu monitooringu seade ehitusobjektile

Ehitusobjektidel alarõhu monitoorimiseks mõeldud seade. GSM side vahendusel edastatakse mõõteandmed serverisse, kust saab jälgida mõõtetulemusi. Seadme konfigureerimine toimub mugavalt mobiiltelefoni vahendusel.

IoT lahendus niiskusemõõtjale

NBIoT-l baseeruv andmeside lahendus teede ning põldude monitoorimiseks mõeldud niiskusemõõtjale. Optimeeritud akutarbega NBIoT moodul suhtleb serverirakendusega, kust on võimalik näha detailset mõõteinfot.

Kaabliühenduste tester

Kaabliühenduste takistust ning õigsust kontrolliv kaablitester tööstusesse. LED indikaatorid vigastest ühendustest teavitamiseks

Jälgimislahendused logistika sektorisse

Kompaktsed trackerid raporteerivad oma asukohast eeldefineeritud ajaintervalli tagant. Akutoitel töötavad trackerid on optimeeritud voolutarbega, mis tagab nädalatepikkuse tööea. Veebipõhisest kasutajaliidesest näeb trackerite teekonda kaardilt.

Laserpojektor õmbluslõigetele

Laserprojektor kuvab kangale mobiilirakendusest valitud lõikejooned, mille abil saab kasutaja riidelõike välja lõigata.

Positsioneerimise lahendus siseruumidesse

Nutikasse kodusse mõeldud BLE Beaconitel baseeruv positsioneerimislahendus võimaldab mobiiltelefoni asukoha määrata toa täpsusega.

Ralli ajavõtusüsteem

Suure LED ekraaniga ralli ajavõtusüsteem registreerib võistlejaid laserkiire abil. Windowsi-põhine tarkvara võimaldab lihtsalt ajaarvestust pidada.

Hertzi ja Marconi seadmete replikad

Muuseumi eksponaadiks mõeldud seadmed võimaldavad paremini mõista raadioside arengut.

Köögi energiatarbe stend

TTÜ muuseumi jaoks loodud köögi energiatarvet illustreeriv väljapanek.

Elektrikvaliteedi analüsaator
Alalisvoolu harjavaba mootori driver
Puutetundlik valgus- ja muusikainstrument
Autoistme kontroller
Mobiilirakendused
Numro haridusäpp

Numro on Android nutirakendus, mis pakub lapsevanemale võimalust piirata ja kontrollida lapse nutiseadme kasutust ning muuta seal veedetud aeg mänguliselt harivaks ja arendavaks. Numro õpetab lapsele telefoni kasutamise käigus matemaatikat, jälgib tema unerežiimi, võimaldab näha lapse asukohta reaalajas ning kannab hoolt, et laps liialt kaua telefonis aega ei veedaks.

Etnobird nutikas linnumaja

Etnobird nutika linnumaja Android ja iOS rakendused võimaldavad lihtsalt jälgida linnumaja külastavaid linde, saada teavitusi linnutoidu lõppemisest ning lugeda täpsemat infot meiega kooselavate lindude kohta. Projekti raames lõime mobiilirakendused, UX /UI disaini ning serveriteenused linnumaja IoT seadme ja mobiilirakenduse vahelise suhtluse tagamiseks.

 

Dokumentide digiteerimise rakendus

Meie klient vajas Android ja iOS rakendusi, mis võimaldaksid nende töötajatel ning alltöövõtjatel skaneerida paberdokumente ning laadida neid ülesse pilverakendusse. Me lõime Android ja iOS rakendused, mis tuvastavad kaamera pildilt reaalajas automaatselt dokumendid ja loovad sellest skaneeritud dokumendiga sarnase PDF dokumendi. Rakendused on suutelised töötama andmesideta režiimis ning andmed edastatakse pilverakendusse esimesel võimalusel andmeside taastumisel.

Emotsionaalne makserakendus

Meie klient soovis lihtsustada annetuste tegemist tänapäevases üha vähema sularaha kasutusega maailmas ning lisada emotsioone annetuste teostamise protsessi. Me lõime Android rakendues annetuste kogumiseks puutemaksete vahendusel. Rakendus võimaldab seadistada emotsionaalse visuaalse ja audio tagasiside annetajale, et tekitada annetajas rõõmu.

Laohaldustarkvara

Androidi rakendus tööinvertari haldamiseks laos. Rakendusel on NFC tagide lugemise võimekus, mille tulemusel on lihtne mobiitelefoni abiga identifitseerida eset ning teostada sellega vajalikke tegevusi.

Masinnägemise näited
Nutikas linnusöögimaja

Akutoitel töötav linnusöögimaja tuvastab linnu saabumise ning teeb seejärel linnust pildi, mis laetakse üle Wifi serverisse. Pildilt tuvastakse masinnägemisega lind ja linnuliik ning info kuvatakse mobiilirakenduses.

Dokumendituvastus Android ja iOS rakendustes

Omame häid algoritme dokumentide reaalajaliseks tuvastamiseks mobiili kaamerapildilt. Dokumentide tuvastamine töötab edukalt nii heledatelt kui ka tumedatelt taustadelt.

Info tuvastamine mõõteseadmetelt

Pildianalüüsi teel oleme suutelised tuvastama mõõteseadmetelt nende seerianumbreid, mõõtelugemeid, osutinäite ja muud vajaliku informatsiooni. IoT või muu sarnase lahenduse teel edastatakse info kesksesse serverisse.

Kvaliteedikontroll

Toodete kvaliteedi kontroll tööstuses

Toodete loendamine virnas

Laudade, vineeri ja muude sarnaste toodete kokkulugemine virnas

Detailide kokkulugemine tööstuses

Omame mudeleid erinevate objektide tuvastamiseks ja loendamiseks.

Autode loendamine

Automaatne autode kokkulugemine parklas digitaalselt pildilt või videolt

Palkide kokkuloendamine

Automaatne palkide kokkulugemine digitaalselt pildilt või videolt.