Postitused sildiga Puidutöö
Hertzi ja Marconi seadmete replikad
Muuseumi eksponaadiks mõeldud seadmed võimaldavad paremini mõista raadioside arengut.