Ioonmootorid
Ioonmootorid on reaktiivmootorid, mis kasutavad tõukejõu tekitamiseks väljapaisatud kiirendatud ioonide reaktiivjõudu (samal põhimõttel töötab ka Mati Tähemaa kõrgepinge-ioontiivik). On loodud palju erinevat tüüpi ioonmootoreid, kuid ioonide kiirendamise viisi järgi on nad jagatavad kahte suurde rühma:...