Konsultatsioon & CTO renditeenus

  • Toote- ja tarkvaraarenduse alane nõustamine
  • CTO teenus
    • Võimalus osta CTO tasemel elektroonika ning tarkvaraarenduse juhtmisteenust tunnipõhise hinnaga
    • Meil on ulatuslikud kogemused keeruliste elektroonika ja tarkvaratoodete loomisel erinevatel pilveplatvormidel
    • Oleme tegelenud aastaid arendusmeeskondade juhtimisega erinevate agiilsete meetoditega