Automatiseerimine ja kvaliteedikontroll

  • Tööstus ja muude protsesside automatiseerimine
  • Objektide tuvastamine kuju ja mõõtmete järgi
  • Objektide, toodete loendamine
  • Juhtimisotsuste langetamine lähtuvalt tuvastatud objektidest
  • Tekstide, ribakoodide, numbriliste koodide ja muude sümbolite lugemine
  • Komponentide olemasolu kontroll masstootmises
  • Toodangu kvaliteedikontroll masstootmises

Tutvu lähemalt masinnägemise teenuste ning meie poolt tehtud töödega siin.