Arendusmeeskond

Skeemipesal on kogemustega kompetentne arendusmeeskond, kes tuleb Teile appi põnevate projektide ja rakendusideede teostamisel. Viime läbi ajurünnaku parima lahenduse leidmiseks ning loome toimiva prototüübi ja/või toote. Skeemipesa arendusmeeskonnast leiab erinevate oskustega inimesi. Omame kogemusi analoog- ja digitaallülituste loomisel ning trükkplaatide disainimisel. Saame hakkama mikrokontrollerite, veebi ja serverirakenduste programmeerimise ja keerukat modelleerimist eeldavate süsteemirakendustega. Meil on head kontaktid mitmete instituutide, erialaliitude ja ettevõttetega, mis võimaldavad meil leida efektiivseid ja paindlikke lahendusi.

Omame volitatud inseneri kutsetunnistust (tase 8), mis võimaldab meil muuhulgas pakkuda ka koostööd näiteks EAS arendus – ja innovatsiooniosakute taotlemisel/teostamisel.

Sul on hea idee mida tahad ellu viia? Kirjuta meile info@skeemipesa.ee