Uudised:
18. November 2018, 10:25:43

Registreerumisleping

Sa nõustud antud foorumit kasutades sellega, et Sa ei postita mistahes valelikku, ebatäpset, ebaseaduslikku, solvavat, vihkamist propageerivat, ahistavat või mistahes muul viisil inimese privaatsust häirivat materjali. Foorumit kasutades nõustud Sa samuti mitte positatama mistahes materjali, millele rakenduvad autoriõigused, mis ei kuulu Sulle või mille jaoks Sa pole autoriõiguste omanikult saanud luba materjali postitamiseks. Firmade reklaamsõnumid, spämm, püramiidskeeme propageerivad kirjad ja muu sarnane on antud foorumis keelatud.

Skeemipesa ei võta mistahes vastutust antud foorumisse lisatud postituste sisu eest. Skeemipesa ei eelmodereeri foorumi postitusi ega ole seega mistahes viisil seotud ega vastutav nende sisu eest. Skeemipesa ei vastuta foorumis olevate postituste õigsuse eest ega võta mistahes vastustust foorumis olevate postituste sisust tulenevate mistahes kahjude eest. Skeemipesa jätab omale õiguse kustutada, muuta, taasavaldada foorumisse lisatud postitusi ilma mistahes nõusolekuta nende postituste autoritelt.

Sa vastutad ainuisikuliselt oma postituste sisu eest. Skeemipesa jätab omale õiguse avaldada postituse looja identiteeti kolmandatele osapooltele olukorras, kus seda nõutakse seadusest lähtuvalt.

Sul on võimalik foorumisse registreerumisel valida kasutajanime. Kasutajanimeks võib valida vaid sündsaid mitte solvava sisuga sõnu. Skeemipesa jätab omale õiguse kustutada etteteatamata mistahes kasutajakontot, mis ei vasta Skeemipesa nägemusele antud foorumi korrektsest kasutajakontost.

Pane tähele, et iga postituse juurde salvestatakse IP-aadress, millelt postitus on teostatud. Vajadusel on Skeemipesal õigus blokeerida kasutaja ligipääs foorumisse IP-aadressi või kasutajanime põhiselt.

Pane tähele, et foorumi tarkvara asetab Sinu arvutise küpsise (cookie), mis salvestab Sinu arvutisse foorumiga seotud infot. See on vajalik, et tagada Sinu automaatne foorumisse sisselogimine. Sul on õigus antud küpsist oma arvutist kustutada mistahes ajamomendil.