TehnoHack 2017 kokkuvõte
Uute asjade leiutaja loovus avaldub võimes leida tavatuid, originaalseid seoseid erinevate nähtuste (asjade) vahel ning märgata neid seal, kus teised seda ei näe. TehnoHack on kindlasti üritus, kus kõik kognitiivsed tegurid (intelligentsus, teadmised, oskused), keskkonnategurid (seadmed, ruum, elektroonika-kola), isiksuseomadused (sisemine motivatsioon, enesekindlus, loovus), hunnik rauda, tarkvara ja pisut pöörased ideed kokku saavad. Baltimaade suurimal riist-...